600P BASIC

Моля, оставете вашата ценна информация за по-нататъшно обслужване от нас,благодаря!